Home Recepty Obchodní podminky Velkoobchod Kontakt
Home
Home
E-mail
E-mail
Site map
Site map
 
Min objednávka 600 Kč. Při objednávce nad 1500 Kč doprava po Praze je zdarma.
koš je prázdný

Obchodní podminky

 

1. Základní údaje

Dodavatel
Sungates s.r.o., se sídlem Pujmanové 884/21, 140 00 Praha 4
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 26513170
DIČ: CZ26513170
(dále jen “dodavatel”)

Provozovny
Adresa provozovny je uvedena v sekci Kontakty.

Kontaktní údaje
Telefon: 777953309
Fax: 220951338

Email: ocean.food@seznam.cz; info@morskeprodukty.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.morskeprodukty.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cená za dopravu je 150 Kč po Praze, 250 Kč okolí Prahy (při objednavce nad 1500 Kč doprava po Praze je zdarma, při objednavce nad 3000 Kč doprava do okolí Prahy je zdarma).
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi dodáno, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o telefonickém potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě vzniku nejakých problem zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty bude včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám pří objednavce zboži.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má dve možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo dobírkou v místě předání zboží. Zákazník musi uhrazit kupní cenu jenom v hotovosti.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad .

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku nebo jiná závada zboží, bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 2 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba.
Záruční doba zbozí je vždy ukazana na obalu.

Reklamace
Mražené zboží nelze reklamovat kvuli tomu, že zakaznik nemuže poukazat, že vada nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku.
Mražení zboží lze reklamovat v případě mechanického poškození zásilky, zjištění poškození výrobku při rozbalení, dodání jiného produktu než byl objednaný nebo dodání jíného počtu kusů než bylo objednáno

Nesplnené lhutove predstavy zakazníka nemohou byt důvodem k reklamace zboží.
.
Postup v připade nesouhlasu s kvalitou zboží.
Pokud zákazník nesouhlasí s kvalitou zboži, doporučujeme napsat dodavateli email, kde uvest zejména typ výrobku a popis závady.Dodavatel posoudí oprávněnost stižnosti na vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení .

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.